MG 300 Stakleni harmonika paravani

MG-300-harnonika-paravani

Harmonika stakleni paravani se primenjuju u situacijama kada u kupatilu ne postoji drugi prostor za tuširanje osim kade za kupanje, pa je potrebno sprečiti prskanje vode u preostali prostor kupatila.

Posebna prednost ovog tehničkog rešenja se ogleda u tome što je stakleni harmonika paravan moguće sklopiti do zida nakon upotrebe, što doprinosi značajnoj uštedi prostora i većem komoditetu u kupatilu. Maksimalna širina harmonika paravana može biti 1.1m (2 x 0.55m) dok za visinom većom od 1.5m do 1.6m nema potrebe. Ukoliko to prostor kupatila dozvoljava, harmonika paravan se može kombinovati i sa fiksnim paravanom, čime se može pokriti veći deo kade za tuširanje. Za tako nešto je potrebno predvideti posebne uslove stabilizacije celog sistema, kako bi korišćenje bilo bezbedno.

Otvaranje, odnosno zatvaranje stakala paravana može se vršiti ka unutra ili ka spolja, a sve u zavisnosti od rasporeda okolnih elemenata u prostoru kupatila. Dihtovanje se vrši uz pomoć dihtunga balon guma na spoju stakla i zida, dihtungom jednostruko krajnje pero na vertikalnom spoju stakala i dihtungom dvostruko pero na spoju stakala sa kadom za kupanje. Dihtunzi predstavljaju potrošni materijal, vrlo se lako menjaju i cena im nije visoka. Kao rukohvat se preporučuju ručice minimalnih dimenzija kako bi bilo moguće potpuno sklapanje paravana do zida ili susednog stakla, a na raspolaganju su ručice kvadratastog, cilindričnog ili kružnog oblika, sve u skladu sa ostalim elementima u kupatilu.

Za izradu krila paravana mogu se koristiti različiti tipovi stakala, od kojih su, kao i kod staklenih tuš kabina, najčešća providna nebojena i bojena stakla. Staklo mora biti kaljeno i najčešće se koristi staklo debljine 8mm.

Za održavanje staklene površine koriste se nano premazi, uz pomoć kojih se prilikom tuširanja vrlo malo vode zadržava na staklu, što održavanje čini puno lakšim i bržim. Nanošenje nano premaza je prilično jednostavno, a trajnost prilično duga.