Korisnička podrška

Činjenica je da arhitekte i projektanti predstavljaju sponu između kompanije i njenih klijenata. Zadatak arhitekte je da odredi poziciju na kojoj će biti postavljene staklene tuš kabine ili staklene ograde, koje će boje biti staklena klizna vrata ili koji koeficijent zvučne izolacije treba da zadovolje klizni zidovi sa zvučnom izolacijom. Sa druge strane, zadatak projektanta je da osmisli ojačanje za gornji profil staklene kancelarijske pregrade, da izvođaču pošalje uputstva za pripremu zida na koji idu kuhinjske obloge od kaljenog stakla ili da izračuna tačne dimenzije čelične podkonstrukcije za staklene stepenice.

U procesu izgradnje nekog objekta ili nekog njegovog dela, najbitinije je predvideti sve korake koje je moguće predvideti, od početka pa do samog kraja izgradnje. Pravovremenom komunikacijom može se uštedeti puno vremena, a samim tim i puno novca svima koji su uključeni u proces planiranja i izgradnje.

Evidentno je da današnje tržište diktira nerealne cene projektovanja. Zbog toga projektni biroi žure sa izradom izvođačkih projekata. Vreme kvalitetnog kadra je skupo pa se vreme za njihov rad skraćuje ili se kao druga krajnost, zapošljava nekvalitetan kadar pri čemu u projektima nedostaju tehnički detalji koji su neophodni kako bi izvođač znao kako da izvede pojedine pozicije. Staklena klizna vrata predstavljaju linije sa strelicama ili pravougaonici koji vise u vazduhu, staklene ograde se crtaju na keramici iznad košuljice bez čelika, ogledala sa LED osvetljenjem nemaju dovodne kablove za napajanje i sl.

Praksa je pokazala da se projektni biroi oslanjaju na izvođače radova da će biti u stanju da na licu mesta reše sve detalje koji nedostaju u projektnoj dokumentaciji. Međutim, ogromna većina situacija nije lako rešiva. A što je rešenje teže, to je i skuplje. Vrlo su česti slučajevi da se u projektu izostave čelične podkonstrukcije u spuštenim plafonima o koje se vešaju stakleni klizni zidovi i da njihova naknadna ugradnja podrazumeva izmenu projekta mašinskih instalacija. Jednom kada izgradnja počne, izvođač nema drugog izbora osim da od projektanta traži da dostavi detalje koji nedostaju ili da izvrši neophodne promene projektne dokumentacije, jer ne želi da preuzme odgovornot za nešto što, realno, i ne treba da bude njegova odgovornost. I tako se počinje sa probijanjem rokova izvođenja.

Za većinu sistema iz svog proizvodnog asortimana kompanija MONT GLASS poseduje detaljne tehničke crteže u razmeri 1:1, kako bi arhitektama i projektantima kao svojim najbližim saradnicima pomogla u što kvalitetnijem obavljanju svog posla. Takođe, tehničko osoblje kompanije je uvek na raspolaganju povodom stručnih konsultacija, sa mogućnošću izlaska na teren i rešavanja konkretnih detalja na samom gradilištu.