HALUMM EU-100 Staklene kancelarijske pregrade

HALUMM-EU-100-staklene-kancelarijske-pregrade

HALUMM EU-100 kancelarijske pregrade se implementiraju u onim prostorima u kojima postoji zahtev za pojačanom zvučnom izolacijom.

Za ostakljivanje se može koristiti laminirano (pamplex ili panplex staklo) 3.3.1, 4.4.1. ili 5.5.1. gde prva dva broja označavaju debljine stakala u sastavu laminata, a jedinica broj folija koje se nalaze između laminiranih stakala. Zbog otpornosti na udarac poželjno je koristiti kaljena stakla 6, 8 i 10mm debljine, ili kombinaciju ovih stakala, a sve u zavisnosti od koeficijenta zvučne izolacije koji se traži. Ipak, za vrlo visoke koeficijente najbolje je upotrebiti laminirano staklo sa poboljšanim akustičkim svojstvima pod nazivom Stratophone 5.5.2. kojim se može postići koeficijent zvučne izolacije i do 46db.

U sklopu HALUMM EU-100 kancelarijske staklene pregrade moguće je imati ili staklena vrata bez rama ili drvena vrata, od materijala i dezena po zahtevu arhitekte. Takođe je moguće imati i drvene panele od istog materijala od kog su sačinjena vrata, koji se mogu, ali ne moraju kombinovati sa staklenim panelima. Najčešći razlog za postavljanje drvenih dovratnika je postavljanje instalacije za kontrolu pristupa vratima.

Bez obzira da li su u pitanju staklena ili drvena vrata, ona mogu biti pune visine kancelarijske pregrade i u tom slučaju se koristi veći broj šarki za krilo vrata. Ukoliko su vrata određene visine (najčećše 2.2m) iznad vrata se kreira nadsvetlo (svetlarnik). Kada su u pitanju veće visine kancelarijskih pregrada, na vertikalnim spojevima stakala mogu se postaviti aluminijumski vertikalni profili, dok se kod manjih visina mogu koristiti XR UV otporni neoprenski profili, što u potpunosti izbacuje silikon iz upotrebe kao sredstvo za rešavanje vertikalnih spojeva stakla, a sve u cilju postizanja što bolje zvučne izolacije staklenih pregrada.

Kompletna staklena pregrada se može, po želji, ukrasiti print folijama za staklo, kako bi staklena pregrada bila u skladu sa enterijerom.

Više informacija o print folijama za staklo mogu se naći na linku “Print folije”.