Automatska staklena klizna vrata

Automatska-staklena-klizna-vrata

Automatska klizna vrata su neophodna kao ulazna vrata kod objekata sa velikom frekvencijom prolazaka ljudi, kod objekata ili prostorija u koje se često unose elementi koji zahtevaju korišćenje obe ruke ili jednostavno tamo gde se želi veći komoditet prilikom ulaska u prostoriju. To su tržni centri, hoteli, poslovne zgrade, bolnice, restorani i sl.

Sva automatska vrata su opremljena programatorima koji se postavljaju sa unutrašnje ili sa obe strane i kojima se motoru vrata diktira režim u kome će funkcionisati. Režimi mogu biti: otvaranje-zatvaranje (normalan režim), poluotvaranje-poluzatvaranje (zimski i letnji režim), stalno otvoreno (prilikom unosa koji traje duži vremenski period), otvoreno iznutra - zatvoreno spolja (kada su vrata zaključana za posetioce) itd.

Obavezan deo opreme predstavljaju detektori pokreta koji daju naredbu motoru da se aktivira kada registruju da neko prilazi vratima. Staklo svih spoljnih kliznih vrata, koje može biti termopan, laminat ili kaljeno, postavlja se u ram, kako bi krila dihtovala i obezbeđivala bar minimum termoizolacionih zahteva. U ram krila se postavljaju svetlosne barijere koje detektuju nečije prisustvo u otvoru vrata i tako daju naredbu motoru da ih ne zatvara. Staklo unutrašnjih automatskih vrata može biti bez ikakvog rama (ukoliko se ne zahteva zvučna ili toplotna izolacija) i u tom slučaju se umesto svetlosnih barijera postavljaju senzorske zavese čiji je zadatak da spreče zatvaranje kada se neko nalazi u zoni otvaranja, odnosno zatvaranja.

Automatska klizna vrata mogu biti jednokrilna, dvokrilna, teleskopska i harmonika vrata.
Teleskopska vrata se postavljaju u situacijama kada su dimenzije otvora gde se želi da se postave vrata prevelik da bi bila jednokrilna, a fizički nema dovoljno prostora na jednoj od strana da krilo vrata otkliže. U tom slučaju je neophodno da vrata budu sastavljena od 2 krila koja moraju klizati u istu stranu i tada se postavljaju teleskopska vrata.

Harmonika vrata se postavljaju u situacijama kada kod otvora nema mogućnosti da krila kližu ni u jednu od strana.